Over Damiaan

Onze vereniging is opgericht op 28 mei 1928 en heeft thans ongeveer 60 leden.

Onze doelstelling

Wij als vereniging gaan er van dat mensen die een diploma Eerst Hulp willen halen, dit in de eerste instantie doen om tijdens een calamiteit te voorkomen hulpeloos toe te blijven kijken of geen risico willen lopen verkeerde handelingen uit te voeren. Dus het primair gericht zijn van het opdoen van kennis en vaardigheden om hulp te kunnen bieden aan mensen in nood. Deze stelling moet er zijn en er zondermeer blijven, wil men een goede eerste hulp verlener worden en zijn. Om dit doel te kunnen bereiken verzorgt onze vereniging de opleidingen Eerste Hulp incl. bediener AED (Automatische Externe Defibrillator). Tevens verzorgt onze vereniging herhalingslessen.

Tijdens deze lessen wordt de verkregen kennis en vaardigheden op peil gehouden. Zonodig zal er een toetst afgenomen worden. Onze doelstelling is dan ook om onze hulpverleners zo goed mogelijk voor te bereiden op situaties waarin hulp geboden moet worden. Onze instructeurs zijn allen gecertificeerd bij het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad. Zowel de opleidingen alsmede de herhalingslessen worden volgens de laatste richtlijnen en door middel van de moderne technieken zoals Power Point presentaties via een beamer aangeboden. Maar uiteraard wordt aan het praktijkgedeelte de meeste tijd besteed. Het gaat zondermeer om het handelen.

Voor info betreffende opleidingen en/of herhalingslessen verzoeken wij u contact op te nemen met ons secretariaat. Het telefoonnummer is 075 6148571. U kunt ons ook mailen via info@ehbodamiaan.nl of gebruik maken van ons contactformulier.